กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล

ศรีสุเทพทัวร์ . กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล

ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดเวียงสระ
 • จุดจอดตลาดนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ
 • จุดจอดเขาพระทอง
 • จดุจอดหนองบัว
 • จุดจอดบ้านไม้เสียบ
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดแยกเอเชีย
 • จุดจอดท่าแค
 • จุดจอดนาโหนด
 • จุดจอด อ.เขาชัยสน
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดป่าบอน
 • แยกคูหา
 • จุดจอด อ.รัตภูมิ
 • จุดจอดท่าชะมวง
 • จุดจอด ต.นาสีทอง
 • จุดจอด ต.เขาพระ
 • จุดจอด อ.ควนกาหลง
 • จุดจอดควนโดน
 • จุดจอดฉลุง
 • จุดจอดบิ๊กซี สตูล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่