กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

ศรีสุเทพทัวร์ . กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • วิสัย/สวี
 • เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกละแม
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • จุดจอดแยกพุนพิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอดเขาหัวช้าง
 • จุดจอดคลองเหลง
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดต้นเหลียง
 • จุดจอดหัวแรด
 • จุดจอดบ้านหิน
 • แยกดอนไคร
 • จุดจอดสระแก้ว
 • จุดจอดท่าศาลา
 • จุดจุดวลัยลักษณ์
 • จุดจอดป้อมหน้าทับ
 • จุดจอดน้ำแคบ
 • แยกเบญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่