กรุงเทพ-ทุ่งสง-ชะอวด-บ่อล้อ-เชียรใหญ่

ศรีสุเทพทัวร์ . กรุงเทพ-ทุ่งสง-ชะอวด-บ่อล้อ-เชียรใหญ่

ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-ทุ่งสง-ชะอวด-บ่อล้อ-เชียรใหญ่ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ
 • จุดจอด อ.ชะอวด
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • จุดจอด อ.เชียรใหญ่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่