ตัวแทนจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ศรีสุเทพทัวร์

บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ จำกัด ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไปยังจุดจอดหลักๆได้แก่ ขนอม ตรัง สตูล ทุ่งสง ชะอวด บ่อล้อ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ปากพนัง พัทลุง ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ขนอม

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • วิสัย/สวี
 • เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกละแม
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดดอนสัก
 • จุดจอดท่าเรือเฟอรี่(ดอนสัก)
 • จุดจอดน้ำตกโฉ
 • จุดจอด อ.ขนอม

กรุงเทพ-ตรัง

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดเวียงสระ
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดกะปาง
 • จุดจอดห้วยยอด
 • จุดจอดสี่แยกอันดามัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง

กรุงเทพ-ตรัง-สตูล

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดเวียงสระ
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดกะปาง
 • จุดจอดห้วยยอด
 • จุดจอดสี่แยกอันดามัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
 • จุดจอดย่านตาขาว
 • จุดจอดบ้านนา
 • จุดจอดปะเหลียน
 • จุดจอดวังตง
 • จุดจอด ต.สุโสะ
 • จุดจอด ต.ทุ่งยาว
 • จุดจอดทุ่งหว้า
 • จุดจอดละงู
 • จุดจอดท่าแพ
 • จุดจอดฉลุง
 • จุดจอดบิ๊กซี สตูล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล

กรุงเทพ-ทุ่งสง-ชะอวด-บ่อล้อ-เชียรใหญ่

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดแยกนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ
 • จุดจอด อ.ชะอวด
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • จุดจอด อ.เชียรใหญ่

กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • วิสัย/สวี
 • เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกละแม
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • จุดจอดแยกพุนพิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอดเขาหัวช้าง
 • จุดจอดคลองเหลง
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดต้นเหลียง
 • จุดจอดหัวแรด
 • จุดจอดบ้านหิน
 • แยกดอนไคร
 • จุดจอดสระแก้ว
 • จุดจอดท่าศาลา
 • จุดจุดวลัยลักษณ์
 • จุดจอดป้อมหน้าทับ
 • จุดจอดน้ำแคบ
 • แยกเบญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช

กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • วิสัย/สวี
 • เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยกละแม
 • จุดจอด อ.ท่าชนะ
 • จุดจอด อ.ไชยา
 • จุดจอดแยกพุนพิน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอดเขาหัวช้าง
 • จุดจอดคลองเหลง
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดต้นเหลียง
 • จุดจอดหัวแรด
 • จุดจอดบ้านหิน
 • แยกดอนไคร
 • จุดจอดสระแก้ว
 • จุดจอดท่าศาลา
 • จุดจุดวลัยลักษณ์
 • จุดจอดป้อมหน้าทับ
 • จุดจอดน้ำแคบ
 • แยกเบญ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
 • จุดจอดแยกแม่กลอง
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • จุดจอดกุยบุรี
 • จุดจอดเวียงสระ
 • จุดจอดตลาดนาสาร
 • จุดจอดแยกบ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ
 • จุดจอดเขาพระทอง
 • จดุจอดหนองบัว
 • จุดจอดบ้านไม้เสียบ
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดแยกเอเชีย
 • จุดจอดท่าแค
 • จุดจอดนาโหนด
 • จุดจอด อ.เขาชัยสน
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดป่าบอน
 • แยกคูหา
 • จุดจอด อ.รัตภูมิ
 • จุดจอดท่าชะมวง
 • จุดจอด ต.นาสีทอง
 • จุดจอด ต.เขาพระ
 • จุดจอด อ.ควนกาหลง
 • จุดจอดควนโดน
 • จุดจอดฉลุง
 • จุดจอดบิ๊กซี สตูล
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล

ขนอม-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.ขนอม
 • จุดจอดดอนสัก
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

ตรัง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
 • จุดจอด อ.กันตัง
 • จุดจอดห้วยนาง
 • จุดจอดห้วยยอด
 • จุดจอดสี่แยกอันดามัน
 • จุดจอดกะปาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • จุดจอดนาพรุ
 • หน้าตลาดแม่กิ้มส้อง
 • จุดจอดป้อมหน้าทับ
 • จุดจอดท่าศาลา
 • แยกดอนไคร
 • จุดจอดกำนันเลี้ยง
 • จุดจอดบ้านหิน
 • จุดจอดต้นเหลียง
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดทุ่งคา
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ(หมอชิต)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • จุดจอดนาพรุ
 • หน้าตลาดแม่กิ้มส้อง
 • จุดจอดป้อมหน้าทับ
 • จุดจอดท่าศาลา
 • แยกดอนไคร
 • จุดจอดกำนันเลี้ยง
 • จุดจอดบ้านหิน
 • จุดจอดต้นเหลียง
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดทุ่งคา
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ปากพนัง-กรุงเทพ(หมอชิต)

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • จุดจอดนาพรุ
 • หน้าตลาดแม่กิ้มส้อง
 • จุดจอดป้อมหน้าทับ
 • จุดจอดท่าศาลา
 • แยกดอนไคร
 • จุดจอดกำนันเลี้ยง
 • จุดจอดบ้านหิน
 • จุดจอดต้นเหลียง
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดทุ่งคา
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

สตูล-ตรัง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
 • จุดจอดบิ๊กซี สตูล
 • จุดจอดฉลุง
 • จุดจอดท่าแพ
 • จุดจอดละงู
 • จุดจอดทุ่งหว้า
 • จุดจอด ต.ทุ่งยาว
 • จุดจอดบ้านนา
 • จุดจอดห้วยนาง
 • จุดจอดห้วยยอด
 • จุดจอดย่านตาขาว
 • จุดจอดสี่แยกอันดามัน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
 • จุดจอด อ.กันตัง
 • จุดจอดกะปาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
 • จุดจอดทางหลวงประจวบ
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดมหาชัย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

สตูล-พัทลุง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
 • จุดจอดบิ๊กซี สตูล
 • จุดจอด อ.ควนกาหลง
 • จุดจอดฉลุง
 • จุดจอดควนโดน
 • จุดจอด ต.นาสีทอง
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดบ้านไม้เสียบ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
 • จุดจอดทางหลวงประจวบ
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดมหาชัย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72

02-894-6167,02-894-6166

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช

ออฟฟิต ศรีสุเทพทัวร์

075-348089

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง

ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

075-215173

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

087-4725252

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล

ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

074-723435,089-6538593

จุดจอด อ.ขนอม

จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์

075-528605

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง

ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

089-4741352

จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์

จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์

089-4738198

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง

075-518132

จุดจอด อ.เชียรใหญ่

จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์

075-386211

จุดจอดบ้านบ่อล้อ

จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง

075-518132

ตัวอย่างเที่ยวรถ ศรีสุเทพทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ภาพรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์

โหลดแอป